İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsoloğu Kültür Ataşeliği web sitesi Objeweb imzası taşımaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsoloğu Kültür Ataşeliği faaliyet alanları içerisinde kültürel ve sanatsal sahalarda, iş birliği zemini yaratmaktır. Ayrıca Türkiye’de ikamet eden İranlılarla irtibat kurmak ve onların kültürel problemlerini çözmeye çalışmak, dinî ve millî törenler düzenleyerek aileler arasında kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirmek, İran ve Türkiye kültürel kurumları ve şahsiyetleri arasında iletişimi ve düşünsel-kültürel bilgi alış verişini sağlamak, Farsça öğretimi, ortak kültürel ve tarihsel konularda araştırma yapmak, kültürel konularda ortak seminerler düzenlemek, İranlı meşhur şairler ve yazarların anısına törenler tertiplemek, kültürel ve sanatsal sergiler düzenlemek, film haftaları ve kültür haftaları tertip etmek ve İran’da üniversiteye devam etmek isteyen öğrencilere yardımcı olmak vb. Kültür Müsteşarlığının gerçekleştirmeye çalıştığı faaliyetlerdendir.

www.irankulturuerzurum.com